การอบรมพนักงาน

อบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงาน

ให้ความรู้พื้นฐานแม่รักษาความสะอาด

ทำงานอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา
สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเบื้องต้น

ทดสอบความรู้

พนักงานสามารถตอบคำถามหลังการอบรมเข้าใจสามารถนำไปในงานได้จริง

จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม หมายถึง  ความประพฤติที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ความประพฤติเหล่านี้

ประกอบด้วย

 • ศีลธรรม( การงดเว้นกระทำสิ่งที่ไม่ดี )
 • คุณธรรม ( การกระทำสิ่งที่ดี )
 • เนติธรรม ( การกระทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย )
 • ธรรมเนียมประเพณี ( การกระทำส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมและปฏิบัติกันมานาน )

หลักสูตรการฝึกอบรม

 • พันธะกิจหลักขององค์กร
 • เข้าใจบทบาทในหน้าที่ตนเอง
 • ข้อปฏิบัติในการทำงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
 • ข้อห้ามในการทำงาน
 • มารยาทในการให้บริการ
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • การประสานงานและสื่อสารอย่างถูกต้อง
 • ถูพื้นระเบียง ภายนอกอาคาร
 • เช็ดฝุ่น หลังตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บของ
 • เช็ดทำความสะอาด ห้องผู้บริหาร
 • เช็ดขาเกำาอี้ ขาโต๊ะทำงาน
 • เช็ดโต๊ะทำงาน จัดให้เป็นระเบียบ
 • เช็ด โทรศัพท์ ด้วย แอลกอฮอร์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • กวาดพื้น ถูพื้น ดูดฝุ่นพรม เก็บจุดพรม
 • เช็ดทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ
 • เช็ดทำความสะอาด ห้องประชุม ห้องรับรอง
 • ทำความสะอาดเหล็กดัด มุ้งลวดให้สะอาค
 • ช่วยเสริฟ น้ำ กาแฟ ให้แขกที่มาเยือน
 • ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
 • เปลี่ยนถุงขยะทั้งหมด
 • เช็ครอยมือ บนกระจก พื้นโลหะ
 • สเปรย์บัฬ บัดมับพื้นทางเดินส่วนกลาง
 • กวาด เก็บ ขยะบริเวณ สีเขียว และ สระน้ำ
 • ทำความสะอาดประตูทางเข้า ทางออกอาคาร
 • ทำความสะอาดห้องครัว อ่างล้างจาน
 • ล้างตู้เย็น ละลายน้ำแข็ง ทุก 2 เดือน
 • ทำความสะอาดลิฟท์ ทั้งหมด
 • ล้างห้องน้ำแบบเปียก และลงน้ำยาเชื้อ สุขภัณฑ์
 • ทำความสะอาดลานจอดรถทั้งหมด
 • ช่วยถือของ จัดของ เก็บของ ภายในบริษัท
 • เช็ดถู ขัดมัน ส่วนกลางทั้งหมด
 • เก็บจุดที่ไม่สะอาดทั้งหมด
 • งานอื่นๆ ที่ลูกค้า ต้องการ

แม่บ้านของเรา

 • แม่บ้านลาป่วย,ลากิจ บริษัทฯ สามารจัดส่งแม่บ้านทดแทนได้ทันที (ลูกค้า Tkr I)
 • หากไม่พอใจแม่บ้าน แม่บ้านลาออก ทำงานไม่เรียบร้อย บริษัท สามารถส่งแม่บ้านปะจำทดแทนได้ภายใน 14 วัน
 • หากมีเหตุกาณ์แม่บ้านทำทรัพย์สินสียหาย บริษัทฯยินดีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ไม่กิน 2 เท่า ขอค่าบริการ/คน/เดือน และชำภายใน 30 วัน
 • เพื่อให้งานได้คุณภาพมาตรฐาน บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีปสะสานงานไปทำการตรวจ และประเมินผลการทำงานทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อรับฟัง และแก้ไขปัญหากี่ยวกับคุณภาพของงาน
 • แม่บ้านจะทำงานตามรายการที่ลูกค้าต้องการโดย มีแบบประเมินงานทุกสัปดาห์
 • ขั้นตอนการทำงาน
 • มารยาทการบริการ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • พัฒนาตน/เรียนรู้งาน
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ขั้นตอนการทำงาน
 • ความสะอาดในการทำงาน
 • การสื่อสาร
 • การประสานงาน
 • ข้อควรปฏิบัติการสนทนา และการสื่อสาร
 • การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
 • การแต่งกาย
 • หัวใจของการบริการ
 • ความเข้าใจและเทคนิคในงาน
 • การสร้างขวัญกำลังในการทำงาน