ทำความสะอาด สำนักงานเปิดใหม่

  • บริการทำความสะอาด ท่อแอร์ ท่อลม ท่อดูดควัน หัวจ่ายแอร์
  • บริการทำความสะอาด AHU, FCU
  • บริการทำความสะอาดพื้น, ขัดพื้น, ล้างพื้น
  • บริการทำความสะอาดเครื่องจักร
  • บริการปัดหยากไย่โครงหลังคา, คาน, ผนัง, กำแพง, เช็ดคราบน้ำมัน
  • บริการทำความสะอาดพัดลมติดผนังโรงงาน
  • บริการทำความสะอาดมุ้งลวดตามโรงงาน