เกี่ยวกับเรา

เพราะราคือ ไทยเซอร์วิส

นโยบายบริหารงาน บริษัทฯยึดถือตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงคุณภาพมากกว่า
การขายงาน บริษัทฯมุ่งน้นการพัฒนาศักยภาพของพัฒนาการฝึกอบรมงานฉพาะด้านให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจลูกค้อย่างสูงสุดของผู้ว่าจ้าง อีกทั้งการจ่ายรายได้และดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ พื่อการสร้างขวัญและกำลังใจบริษัทให้บริการแก่ท่าน

เกี่ยวกับเรา

บริษัทไทยเซอร์วิส ทีม จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตากฎหมายดำเนินกิจการด้านงานบริการหลากหลายประเภทโดยมีทีมงานบริหารมืออาชีพจดทะเบียน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

  • รู้จริง : ทุกขั้นตอนผ่านการฝึกอบรม
  • ไม่ทิ้งงาน : ครบ ชม. ตามสัญญา
  • สะอาดเฉียบ : สะอาดตา
  • ตามมาตรฐานสากล : ตรวจสอบได้รายงานผล

การคัดแยกขยะ/ภูมิทัศน์

มุ่งมั่น  ตั้งใจที่จะพัฒนา  เพื่อความสะอาด  ที่ได้ความไว้วางใจจากท่านเพื่อให้ดูแลความสะอาด  Thai Service Team  ขอมอบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว และการจัดการขยะ  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข  ปลอดภัย  และให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ  เพื่อลดขยะ ในอาคาร  สำนักงาน  ที่พักอาศัย ต่างฯ  โดยการปลูกจิตสำนึกของพนักงานผู้ปฏิบัติต่อหน่วยงานให้ความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้