ติดต่อเรา

บริษัท ไทยซอร์วิส ทีม จำกัด

บริษัทไทยเซอร์วิส ทีม จำกัด  เป็นบริษัท ของคนไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตากฎหมาย ดำเนินกิจการด้านงานบริการหลากหลายประเภท โดยมีทีมงานบริหารมืออาชีพ จดทะเบียน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

สถานที่ตั้ง : 2521/68  ถนนลาดพร้าว  แขวงกลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง  กรุงทพฯ 10310

เบอร์โทร : 02-115-0993 , 094-908-7111

อีเมล์ : thaimaid@hotmail.com